Animal Image

Icon CHƯƠNG TRÌNH HỌC NGOẠI KHÓA

Image

Panda Class Topic/Vocabulary Dialog Songs/Rhymes BED TIME “ROck-a-bye baby,  Look at the moon! on the tree top               moon When the bough breaks,                sky Good night, Mommy. the cradle will fall,                stars When the bough breaks,                bed Good night. the cradle will fall, story book And down will come, Pattern practice Cradle […]

Image

      June, 2016 DOVE CLASS Topic/Vocabulary   Good Morning Hello! Good-bye!   Tiny talk: Good morning, Sue. Good morning, Teacher.             Body parts: Head                        Nose     Shoulder                   Mouth Ears                            Hand Eyes                            Finger     Song   Little Sunny Water Little sunny water, sleeping in a corner, Wake up wake up wash your face, […]

Image

CÂU LẠC BỘ NĂNG KHIẾU PANDA TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC MẶT TRỜI BÉ CON CHƯƠNG TRÌNH DẠY ĐÀN ORGAN THÁNG 6    Tuần   Bài dạy 1 -Bé làm quen với đàn organ-Các phím chức năng của đàn organ (phím trắng, phím đen)-Các nốt nhạc ứng với phím đàn. Cách ngồi vào đàn. Cách […]

Image

Panda Class Apr-16 Topic/Vocabulary Dialog Songs/Rhymes Dinner Time dinner’s ready Chicken, Noodles, Soup fish meat yum! I like fish I’m hungry rice Have some chicken soup.(3x) bread Yuck! I don’t like fish. have some chicken Have some chicken,  Pattern practice noodles, soup. Chicken, noodles 1 2 I like________. Chicken, noodles 1 for you Chicken, noodle […]

Image

                                       C L A S S  S Y L L A B U S Panda Class March 2016 Topic/Vocabulary Dialog Songs/Rhymes Weather Hurry up!  It’s raining. The Weather Song raining – wet sunny – hot I’m wet. It’s raining here  snowing – cold It’s raining there It’s raining, raining everywhere Pattern Practice It’s raining […]

Image

PANDA CLASS Nov-14 Topic/Vocabulary Dialog Songs/Rhymes Toys The Alphabet Song Hi! What’s your name? ball I’m Kate. ABCD, EFG, HIJK, LMNOP, QRS, jump rope TUV, WXYZ…oh…WXYZ yoyo What is it? bicycle It’s a jump rope. lego Hi, What’s Your Name? softblocks puzzle toys Pattern Practice Hi, what’s your name?  I’m Kate. stocking toys Hi, what’s […]

Image

CHƯƠNG TRÌNH LỚP BÀI HÁT     Aerobic( Thể dục nhịp điệu) Rabbit( Lá) Chú chim Aluet Dolphin( Chồi)  Alibaba Panda ( Mầm)  Nắng sớm Dove ( Cơm thường)  Nắng sớm       Đàn Rabbit ( Lá)  Đàn : Bàn tay mẹ Dolphin ( Chồi) Đàn : Con chim ri Panda ( Mầm) Nghe đàn và hát […]

Chương trình học anh văn lớp mầm – chồi – lá tháng 6-7

Chi tiết

Mat troi be con Binh Duong

Icon Clip bé yêu

Clip bé yêu

Đường dây nóng

(08) 3716 4296

An mau chong lon

Ke chuyen be nghe